4,9/5 368 bài dánh giá

Thiết bị nhà xưởng

Nhà kho và hệ thống SiLo với diện tích 100.000.000 m2 chứa gần 100 000 tấn lúa gạo, 60 lò sấy lúa, 40 máy bóc vỏ trấu công suất 3 tấn/h, 21 máy xát trắng công suất 8-10 tấn/h, 34 máy đánh bóng gạo công suất 8-10 tấn/h, 10 máy tách màu gạo công suất 8 tấn/h.

Copyright © 2013 - 2021 by VIETTNWINDOW
Thiết kế webiste bởi www.ThanhLapWeb.Com Kingbao Media